Val escolar, un impuls per al nou curs

L’Escola Utmar s’ha adherit a la plataforma digital de la Generalitat  per tal de facilitar a les famílies la utilització dels vals en la seva compra de llibres de text i llicències digitals del curs 2023-2024 a la pròpia escola.

La Generalitat ja està enviant a les famílies dels alumnes que el curs 2023-2024 estudiïn Educació Primària dos vals per valor de 50 euros cadascun, personals i intransferibles, que es podran bescanviar als establiments adherits a la campanya.

Juntament amb els vals, també us envien les indicacions per poder fer-los servir. Amb el PIN que trobareu a la carta que us adjunta els dos vals, haureu d’accedir al web valescolar.cat i activar-los. Per això, caldrà disposar com us hem dit, del PIN del val, i del número RALC de cada alumne. Aquest número RALC el podeu trobar a la plataforma clickedu a La meva fitxa/dades personals/número RALC. Un cop activats, els podreu bescanviar.

Si voleu utilitzar els vals a la compra de llibres de text i llicències digitals a la nostra Escola, us informem com haureu de procedir:

  1. Les famílies haureu d’activar els vals que heu rebut al web https://valescolar.cat/
  2. Haureu de passar per la Secretaria del centre del carrer Molí perquè us puguem validar els vals a la web de gestió de la Generalitat i comprovar que són vàlids i no han estat utilitzats en un altre establiment.
  3. Us bescanviarem el val de la Generalitat per un “val Escola Utmar” PERSONALITZAT per la mateixa quantitat perquè pugueu reduir-vos del preu final dels llibres de text 2023-2024 els 50€ (si utilitzeu un val) o 100€ (si feu servir els dos que rebreu) i pagar a CaixaBank o a Secretaria la resta pendent de pagament del llistat. És per aquest motiu, que qui vulgui fer ús dels vals, no podrà fer la compra mitjançant la plataforma Clickedu.
  4. Us recordem que el lliurament dels llibres als alumnes de primària es realitzarà a l’aula CHALLENGE CLASSROOM en el següent calendari i horari:
  • Divendres 1 de setembre: De 9·0h a 13:30h (només lots complets)
  • Dilluns 4 de setembre: De 9:30h a 13:30h
  • Dimarts 5 de setembre: De 9:30h a 13:30h i de 15:15h a 17:30h

Per al lliurament dels llibres haureu d’entregar el/s val/s Utmar que us hem entregat a la Secretaria del centre i el justificant de pagament de CaixaBank o de la Secretaria del centre. (El dia del lliurament de llibres no s’acceptaran a la Challenge Classroom vals que no siguin de l’Utmar i, per tant, en el cas de voler utilitzar-los a l’Escola, haureu de gestionar-ho igualment a la Secretaria del centre).

5. RECORDEU que si l’import de la compra es inferior al del val escolar de la Generalitat, l’establiment adherit no abonarà la diferència, es perd la diferència (els vals no són reemborsables).