Projecte educatiu

Mirant sempre endavant

Amb la mirada posada al futur

A l’Escola Utmar els alumnes són la nostra raó de ser. Educar-los i preparar-los per un futur és la nostra obligació.

No podem preveure a què es dedicaran en el futur els nostres alumnes, però sí sabem que han de tenir els recursos per adaptar-se a un món canviant.

La societat del futur requereix de persones creatives, emprenedores, crítiques, competents en tecnologies, amb habilitats socials i que s’adaptin als nous entorns laborals.

Noves tecnologies a l’escola, nous mètodes de treball a las aules, aprenentatge cooperatiu, foment de noves competències… Utmar no només forma professionals eficients, també els ciutadans del segle XXI. 

A l’Escola Utmar sabem que només mirant sempre endavant aconseguirem que els nostres alumnes es formin per al futur.

.

La nostra aposta: una educació integral per fer front als reptes del futur

Cada alumne és únic

A la nostra escola l’alumne és la raó de ser i per això donem molta importància a l’atenció individualitzada i personalitzada. a les situacions particulars de cada alumne potenciant les seves capacitats.

Ambient familiar i obert a l’entorn

A UTMAR ens caracteritzem per ser una escola propera als alumnes i les famílies, una escola amb caliu i oberta a l’entorn.

Alt rendiment acadèmic

L’aposta per la innovació, els nous mètodes d’aprenentatge, el multilingüisme… es veuen reflectits ens els excel·lents resultats dels nostres alumnes.

Educació emocional i en valors

Eduquen per fer dels nostres alumnes persones de bé, capaços d’enfrontar-se al futur amb criteri i sensibilitat suficient per esdevenir protagonistes claus de la societat i el seu entorn.

Innovació metodològica

Som una escola que s’esforça en adaptar-se i actualitzar-se per assolir la màxima qualitat. Tenim l’objectiu de fer front als reptes que la societat actual proposa tan presents com futurs i això ens obliga a una recerca contínua de mètodes didàctics diversos, innovadors i motivadors.

Apostem per una educació de qualitat

El nostre projecte educatiu no es pot entendre sense una recerca constant de l’excel·lència educativa. L’alt rendiment acadèmic, les noves tecnologies, el multilingüisme, l’educació emocional i en valors i l’estima per la nostra feina assenten les bases del nostre model educatiu familiar, global i de qualitat.

A l’Escola Utmar estem compromesos amb el coneixement, la innovació, la recerca, l’excel·lència acadèmica i l’educació integral d’infants i joves, des de ben petits fins a l’acabament dels seus estudis. A la nostra escola s’aprèn a pensar, a veure i a viure el món, i a estimar-lo. Treballem activament per oferir una formació individualitzada i de qualitat. Tenim la missió de formar persones en tots els àmbits, més enllà de l’aprenentatge acadèmic; d’afavorir la seva competència humana, emocional, física, intel·lectual i social perquè siguin persones felices i compromeses, conscients dels seus valors i de la seva responsabilitat social, perquè tinguin més oportunitats, i llibertat d’elecció i que estiguin capacitades en els diferents entorns i cultures.

A la nostra escola estem en constant adaptació als canvis socials, no només en la introducció i actualització de les últimes tecnologies, sinó també en la voluntat de revisar i desenvolupar l’impacte actual de la tecnologia i les noves ciències en el procés d’aprenentatge. En aquesta recerca de l’excel·lència educativa, apostem per la creació i professionalització d’un departament d’innovació educativa per donar resposta a les diferents exigències socials en la formació i preparació integral dels que seran els professionals del futur. Un redimensionament del coneixement a la recerca de la transformació pedagògica en el dia a dia de les nostres aules. Una educació interdisciplinària que integra d’una forma especial el desenvolupament de competències bàsiques.

Tenim una missió educativa comuna: implementar un entorn d’aprenentatge enriquit, capacitant i coherent amb les veritables exigències personals, interpersonals i acadèmiques dels estudiants del segle XXI. Un projecte de tradició i innovació amb la tecnologia com a mitjà i la pedagogia com a finalitat.

Utmar és una aposta d’excel·lència i de qualitat educativa!

Per a més informació contacta amb nosaltres