El símbol = són dues rectes paral·leles

El símbol igual (=), que tan normalitzat tenim nosaltres en l’aplicació de les matemàtiques, no ha existit sempre. Va ser inventat pel matemàtic Robert Recorde l’any 1557, arrel que ell va pensar que no podia existir res més igual que dues rectes paral·leles.

La manera en què va arribar a aquesta conclusió és curiosa. Robert Record, estava escrivint una de les seves obres famoses a mà i es va adonar, quan anava per la meitat, que havia escrit la paraula “igual” (és igual a) unes 200 vegades.
Així que va pensar que podia simplificar-ho i va inventar aquest símbol que avui en dia coneixem (=). En realitat, en un inici aquest símbol era més llarg i s’escrivia així: =====, però amb els anys, per comoditat, es va simplificar a =.

I no va ser fins després que Record va morir que es va popularitzar. Gràcies a l’aparició del símbol =, van aparèixer altres símbols com +, o – , ja que els matemàtics es van adonar que podien simplificar les operacions. Així van néixer el que coneixem avui en dia com equacions.

Els símbols + i – provenen de dues paraules alemanyes, però no va ser aquesta la seva primera abreviació.
Al segle XV els italians van abreviar amb p y m (plus y minus, en llatí) la suma i la resta, però es va imposar l’abreviatura alemanya i ens vam quedar amb + i -.