Reportatge de ETV de la Mostra de treballs en matèria de cultura i valors ètics

La biblioteca la Bòbila va mostrar divendres 7 de juny el treball que han fet els alumnes de tercer i quart d’ESO de la nostra escola al llarg de tot el curs en la matèria de cultura i valors ètics.

Han estat treballs sobre equitat de gènere, no discriminació, vida digna, treball digne i llibertat d’expressió. Es tracta del pilotatge d’un projecte nou a través d’una entitat que es diu grup Irene, finançada per la diputació de Barcelona.

L’objectiu principal és trencar amb la idea clàssica de l’aprenentatge de l’aula on els alumnes reben un aprenentatge estrictament teoric. En aquest cas, la idea és sortir cap a fora i vincular l’aprenentatge amb la realitat.

Per tant, la idea del projecte és que es pugui adaptar facilment al servei comunitari i fer difusió perque qui vulgui pugui adaptar aquest projecte al seu centre.