La música ens ajuda a aprendre

La música sempre ha estat present en la vida de l’ésser humà, de fet, ho és des de la prehistòria.

Segons Jonathan Bolduc, investigador de la universitat de Montreal, les activitats musicals afavoreixen en el desenvolupament de la consciència fonològica i, més concretament, a les habilitats per percebre, segmentar i manipular les rimes, síl·labes i fonemes en infants.

A més a més, Bolduc va observar que els adults que estudien música des de ben petits tenen una memòria auditiva més gran. Va demostrar, a través d’imatges cerebrals, que l’escolta i l’aprenentatge de la música pot tenir un cert impacte en el desenvolupament de la memòria en general, ja que la regió del lòbul temporal esquerre, està més desenvolupada en les persones que practiquen música regularment.

En els nens té un gran efecte positiu en el desenvolupament cognitiu, ja que la música afavoreix la generació de noves neurones, millora la capacitat d’atenció, ajuda a resoldre problemes matemàtics amb major facilitat, estimula la creativitat i potencia l’agilitat cerebral. A més a més, la música també és beneficiosa per les relacions socials, ja que permet als nens desenvolupar la seva capacitat per expressar les emocions.

En definitiva, pels científics la música és més que un hobbie o un art. És la disciplina que toca profundament el nostre cervell enllaçant l’activitat de nombrosos circuits corticals. Per tant, siguem músics o no, l’escolta o pràctica regular de la música i/o del cant reforça la plasticitat cerebral, millora la memòria, redueix l’estrès i alenteix l’envelliment cognitiu.

Escolta molta música! És sa i ajuda al teu cervell!