Exàmens recuperació ESO

Els dies 3 i 4 de setembre tindran lloc els exàmens de recuperació pels alumnes d’ESO que tinguin alguna matèria pendent. Els dies i horaris en què se celebraran aquestes proves són els que trobareu en el següent arxiu PDF.