Consell d’alumnes Escola Utmar

L’Escola, des de fa uns anys, participa del Pla Educatiu d’Entorn 0-20, projecte d’innovació pedagògica impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues i pel Departament d’Educació. Un dels objectius que es desenvolupa al nostre centre, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, és fomentar la participació de l’alumnat en la vida del centre. Donant resposta a aquest objectiu s’ha constituït el Consell d’Alumnes de l’Escola Utmar, que organitzarà, coordinarà i implementarà aquesta participació, intentant que sigui el més proactiva possible.

El consell està format per dos representants de cada grup d’ESO i el presideix un alumne de tercer, en Josep Francesc Martínez, ja que és membre representant del sector dels alumnes i de les alumnes en el grup impulsor de l’escola del Pla Educatiu d’Entorn. Completen els integrants del consell la cap d’estudis d’ESO, la Carme Sanromà i el subdirector, en Genaro Romero.

El consell impulsarà propostes participatives de l’alumnat i també recollirà les que en sorgeixen dels diferents grups amb l’objectiu de fomentar i ampliar la participació de tots els alumnes i les alumnes de l’etapa tant com sigui possible. També es pretén, a mesura que es consolidi aquesta dinàmica de treball, integrar representants dels grups de primària per estendre la participació a l’alumnat d’aquesta etapa.