Comunicat de la Direcció arran de la vaga del 8 de novembre

En relació a la vaga d’aquest dimecres 8 de novembre, convocada per entitats diverses i que poden afectar a la normalitat de la jornada escolar, us informem que l’Escola Utmar romandrà oberta, tot intentant que la jornada es desenvolupi amb normalitat.

Tot i que els sindicats majoritaris no s’hi han adherit, la vaga és un dret individual dels treballadors i, per tant, es fa difícil predir l’abast que pot arribar a tenir. Si els treballadors s’acullen al dret de vaga o les mobilitzacions dificulten o impedeixen el transport i desplaçaments, les activitats podran patir alteracions, si bé des de l’Escola Utmar assegurem que el centre obrirà amb normalitat i adaptarem el treball a l’aula en funció de l’assistència dels professorat, assegurant l’atenció a l’alumnat durant l’horari escolar i extraescolar.

En tot cas, resten garantits els serveis mínims que ha dictat l’autoritat laboral en relació a la vaga.

Direcció de l’Escola Utmar