Escola Utmar al RTC Awards 2019
Entrada

Escola Utmar al RTC Awards 2019

Alguns professors i membres de la Direcció de l’Escola Utmar han assisitit al RTC Awards, punt de trobada de les escoles amb aules RTC d’Espanya,