Convocatòria anual de les proves GESO
Entrada

Convocatòria anual de les proves GESO

Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a l’alumnat que no l’hagi aconseguit en finalitzar l’etapa.  Els tres requisits per poder presentar-se l’any 2019 a aquestes proves són: Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb...

Nota informativa deducció per maternitat
Entrada

Nota informativa deducció per maternitat

En relació a la deducció a l’impost sobre la renda de les persones físiques per a mares amb fills menors de 3 anys que treballin fora de casa i arrel de les consultes rebudes, us informem que NO és necessari sol·licitar cap justificant al centre educatiu per poder aplicar l’increment de la deducció de maternitat....

Agraïment de Càritas
Entrada

Agraïment de Càritas

Càritas ens ha fet arribar una carta d’agraïment de la campanya solidària de recollida d’aliments que es va dur a terme el passat novembre. Volem fer-ne difusió, ja que alumnes, famílies i professors sou els responsables de l’èxit de la campanya. Gràcies a tots!